Uitnodiging 18e Bridgekroegentocht

Op zaterdag 1 april 2017 organiseren wij de 18de Bridge-Kroegentocht Breukelen.

Aantal spellen:  28
Systeem: Barometer: elke ronden speelt iedereen dezelfde spellen 
Aantal rondes:
Start: 10.45 uur
Einde: 16.30 uur 
Prijsuitreiking: 17.00 uur in het Parochiehuis
Prijzen: 1e t/m 15e plaats, alsmede voor de 20e, 30e, 40e en iedere daarop volgende 10e plaats
Afhalen loopbriefjes: Van 10.00 - 10.30 uur in het Parochiehuis Breukelen, Herenstraat 15 
Inschrijfgeld: € 48.00 euro per paar (inclusief kopje koffie/thee bij eerste ronde en lunch) over te maken op rekeningnummer NL41ABNA0495542849 t.n.v. Bridgeclub Breukelen

De inschrijving start op zondag 29 januari. DE INSCHRIJVING IS GESLOTEN. Uw inschrijving is definitief als het inschrijfgeld door ons ontvangen is. U kunt dan hier uw paarnummer zien. Onthoudt u dit nummer, want dan kunt u gemakkelijk uw loopbriefje vinden. Schrijft u de datum meteen in uw agenda, want wij rekenen er op dat u zeker komt! Alleen bij NIET plaatsing krijgt u bericht. 

Bij annuleringen tot 19 maart krijgt u uw inschrijfgeld onder inhouding van € 10,00 administratiekosten terug. Bij latere annuleringen vindt geen restitutie plaats van inschrijfgelden.

Organisatieteam Bridge-Kroegentocht

Email:  secretariaat@bridgekroegentochtbreukelen.nl
T
elefoon: 0346 215 265  / 06 23174015

Organisatie

organisatie

Locaties

parochiehuis

Uitslagen

winnaars 2016 okt