Uitnodiging 19e Bridgekroegentocht

Op zaterdag 7 oktober 2017 organiseren wij de 18de Bridge-Kroegentocht Breukelen. 

Aantal spellen:  28
Systeem: Barometer: elke ronde speelt iedereen dezelfde spellen 
Aantal rondes:
Start: 10.45 uur
Einde: 16.30 uur 
Prijsuitreiking: 17.00 uur in het Parochiehuis
Prijzen: 1e t/m 15e plaats, alsmede voor de 20e, 30e, 40e en iedere daarop volgende 10e plaats. Bij minder dan 150 paren krijgen de nrs. 1 t/m 10 een geldprijs
Afhalen loopbriefjes: Van 10.00 - 10.30 uur in het Parochiehuis Breukelen, Herenstraat 15 
Inschrijfgeld: € 50.00 euro per paar (inclusief kopje koffie/thee bij eerste ronde en lunch) over te maken op rekeningnummer NL41ABNA0495542849 t.n.v. Bridgeclub Breukelen
Meesterpunten: Conform geldende NBB-schalen

De inschrijving start op vrijdagavond 28 juli om 22.00 uur. U kunt zich dan hier inschrijven. Uw inschrijving is definitief als het inschrijfgeld door ons ontvangen is. U kunt dan hier uw paarnummer zien. Onthoudt u dit nummer, want dan kunt u gemakkelijk uw loopbriefje vinden. Schrijft u de datum meteen in uw agenda, want wij rekenen er op dat u zeker komt! Alleen bij NIET plaatsing krijgt u bericht. 

Bij annuleringen tot 23 september krijgt u uw inschrijfgeld onder inhouding van € 10,00 administratiekosten terug. Bij latere annuleringen vindt geen restitutie plaats van inschrijfgelden.

Organisatieteam Bridge-Kroegentocht

Email:  secretariaat@bridgekroegentochtbreukelen.nl
T
elefoon: 0346 215 265  / 06 23174015

Organisatie

organisatie

Locaties

parochiehuis

Uitslagen